Enerji & Karbon Ticareti

Erciyes Anadolu Holding hali hazırda lider konumda olduğu sektörlerin yanı sıra enerji gibi gelişime ve büyümeye açık bir sektörde daha RHG Enertürk Enerji ile enerji sektöründe söz sahibi olmayı hedeflemektedir.

RHG Enertürk Enerji,  ilk olarak özelleştirme kapsamında ihalesi yapılan 14. Grup HES Özelleştirmesi ihalesini kazanmış ve bu grupta yer alan hidroelektrik santralleri üretim portföyüne dahil etmiştir.

Yatırımlarına hız veren RHG Enertürk Enerji 10.08.2010 tarihinde 110,570 MWe  kurulu güç kapasiteli hidroelektrik santral portföyüne sahip Nisan Elektromekanik Enerji San. ve Tic. A.Ş.’nin %50’sine ortak olmuş, 06.08.2013 tarihinde kalan %50'sini bünyesine dahil ederek üretim tesislerinin bölgesel çeşitliliğini arttırmıştır.
Yatırımlarına ara vermeyen RHG Enertürk Enerji, 17.09.2010 tarihinde 41,454 MWe  kurulu gücünde iki hidroelektrik santralin haklarını elinde bulunduran Muradiye Elektrik Üretim A.Ş. ‘nin %70’ine ortak olarak üretim kurulu güç kapasitesini arttırmıştır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarında elektrik üretiminde kaynak ve bölgesel çeşitlilik hedefiyle yola çıkan RHG Enertürk Enerji, 2011 yılı içerisinde 45 MWe kurulu güç büyüklüğündeki Çanta RES projesinin haklarına sahip olan Bora Rüzgar El. Ür. ve Tic. San. A.Ş. yi de bünyesine katarak 2014 yılında 45 MWe Çanta RES projesinin tamamını devreye almıştır.

Yatırım süreci devam eden rüzgar ve güneş santrallerinden 80 MWe kurulu gücündeki Sibelres RES'in 05.08.2021 tarihinde kabulü tamamlanarak devreye alınması tamamlanmıştır. 100 MWe lisans gücündeki Ömerli RES, 45 MWe lisans gücündeki Gün Güneş Van Arısu GES, 23,40 MWe lisans gücündeki Gün Güneş Antalya Akseki Büyükalan GES'in yatırım süreci devam etmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgi duyan RHG Enertürk Enerji,  yatırımlarını bu yönde arttırmayı planlamaktadır. RHG Enertürk Enerji Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretim yapan sayılı enerji şirketlerinden biri olmayı hedeflemektedir.

Karbon Ticareti

Küresel ısınma ile birlikte yaşanan iklimsel değişiklikler, tüm canlı yaşam koşulları ve ekonomiler üzerinde hissedilir olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli’nin 2007 yılında yayınlanan 4.Raporuna göre iklimsel değişikliğin nedeni; havadaki sera gazı salınımlarının artışı ile birlikte atmosfer ve deniz sıcaklıklarında görülen artıştır. Buradan hareketle Birleşmiş Milletler öncülüğünde insan kaynaklı sera gazı salınımlarının azaltılması için pek çok ülke harekete geçti. Bu alanda atılan en kapsamlı adım, 1997 yılında Kyoto Protokol’ünün imzaya açılmasıdır. Kyoto Protokolü, taraf ülkelerin sera gazı salınımlarını azaltmaya yönelik yükümlülükleri yerine getirebilmeleri için teknik ve ekonomik mekanizmalar önermektedir. Kyoto Protokolü bu ilişki çerçevesinde bir Karbon Piyasası doğmasını sağlamış ve bu piyasa kısa sürede hatırı sayılır ölçüde büyüme göstermiştir.
 
Karbon piyasaları, Zorunlu Karbon Piyasaları ve Gönüllü Karbon Piyasaları olarak ikiye ayrılırlar. Türkiye, Kyoto Protokolü çerçevesinde herhangi bir yükümlülüğü olmadığından, projeler çeşitli standartlara kayıt olarak, Gönüllü Karbon Piyasası’nda yer almaktadır. Gönüllü Karbon Piyasası, küresel iklim değişikliklerine duyarlı şirketlerin faaliyetleri ile ortaya çıkardıkları karbon salınımına karşılık, başka bir şirketin aynı miktarda karbon tasarrufu sağlayan projesinde belgelendirdiği karbon azaltım sertifikasını satın alması olarak özetlenebilir.
 
RHG Enertürk Enerji’nin karbon ticareti çalışmaları hakkında daha detaylı bilgi için 0 (212) 267 42 06 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.