Yatırım Projeleri

Etkisi gün geçtikçe artan küresel iklim değişikliğine karşı ülkeler ile beraber şirketler de önlemlerini almakta ve karbon emisyonu hedeflerini belirlemektedir. Bu çerçevede yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretiminin arttırılması karbon salınımının önüne geçmek için en öncelikli amaçtır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim, tüketim noktalarına uzak olacağı gibi tüketimin gerçekleştiği yerlerde de olması sağlanarak hat kayıplarının da önüne geçilebilmektedir. 

RHG Enertürk Enerji  şirketinin portföyünün tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşmaktadır. Sadece bir teknolojiye odaklanmak yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bütün teknolojilere odaklanarak riskleri minimize etmek ve bu şekilde portföyünü genişletmek istemektedir. Bu sayede gün geçtikçe gelişen ekonomimizin artan elektrik enerjisi talebi yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanırken, küresel ölçekte de sürdürülebilir bir dünya için de katkı sağlanmış olunacaktır.

Lisanssız Projeler;

Üretimin, tüketim noktalarında gerçekleşmesi sağlanarak hatlarda gerçekleşen kayıpları ve dolayısıyla kullanılamayan enerji miktarını azaltmak mümkündür. Bu kapsamda firmamız dağıtık enerji üretim tesislerine oldukça önem vermektedir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikalarımızın çatılarına kurulması planlanan güneş enerjisine dayalı lisanssız santrallerin çalışmaları devam etmektedir. Bu projeler ile beraber, geleneksel güç sisteminden farklı olarak tüketim noktasında üretim gerçekleştirilerek fabrikalarımızın tüketimi karşılanacak ve tüketimden arta kalabilecek fazla enerjinin satışı sağlanabilecektir.

YEKA Yarışmaları;

Diğer yandan Van ilinde 50 MW, Antalya ilinde 40 MW ve Muş ilinde 15 MW olmak üzere, son YEKA GES-3 yarışmasında 105 MW gücünde güneşe dayalı santral yapım hakkı ve bu santrallerin yapımı sonrası 30 sene işletme hakkı kazanılmıştır. Ertelenen YEKA RES-3 yarışması için ise şirketimiz hazırlıklarını devam ettirmektedir. Bu yarışmalar sayesinde şebeke bağlantılı büyük ölçekte, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim arttırılarak karbon salınımının önüne geçilecektir. 
 
Hibrit Çalışmaları;

Elektrik enerjisi gerçek zamanlı bir enerji türü olup, anlık ve sürekli olarak üretim ve tüketim miktarlarının birbirlerine eşit olması gerekmektedir. Bu çerçevede şebeke operatörleri gün öncesinden bir sonraki gün üretilecek enerji miktarını öngörmek isterler. Bu nedenle rüzgara ve güneşe dayalı üretimin belirsiz oluşu, güç sistemi açısından en kritik problemdir. Fakat iki farklı teknolojinin aynı anda beraber kullanılması bu belirsizliği azaltabilmektedir. Bu kapsamda firmamız rüzgar enerji santrallerine yan kaynak olarak güneş enerji santralleri kurmayı planlamaktadır. Bu sayede rüzgar santrallerinden anlık olarak üretilecek güç değeri daha sabit olacaktır. Diğer yandan artan kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinin elektrik üretimi her sene düşmektedir. Bu nedenle bu santrallerimize de yan kaynak üretim tesisleri kurularak santrallerin birleşik üretim tesislerine çevrilmesi ile kuraklık nedeniyle azalan elektrik enerjisi üretiminin arttırılması planlanmaktadır.