Enerji & Karbon Ticareti

Enerji & Karbon Ticareti

Erciyes Anadolu Holding, halihazırda lider konumda olduğu sektörlerin yanı sıra enerji gibi gelişmeye ve büyümeye açık bir sektörde RHG Enertürk Enerji ile enerji sektöründe söz sahibi olmayı hedeflemektedir.

RHG Enertürk Enerji, özelleştirme kapsamında ilk kez açılan 14. Grup HES Özelleştirme ihalesini kazanarak bu gruptaki hidroelektrik santrallerini üretim portföyüne dahil etti.

Yatırımına hız veren RHG Enertürk Enerji, Nisan Elektromekanik Enerji San. ve Tic. A.Ş., 10 Ağustos 2010 tarihinde 110.570 MWe kurulu güce sahip hidroelektrik santral portföyüne sahip olmuş ve bölgesel çeşitliliği artırmak amacıyla şirketin üretim santrallerinin kalan %50'sini 6 Ağustos 2013 tarihinde bünyesine katmıştır.

Yatırımına ara vermeyen RHG Enertürk Enerji, 17 Eylül 2010 tarihinde kurduğu 41.454 MWe kapasiteli iki hidroelektrik santralinin haklarına sahip olan Muradiye Elektrik Üretim A.Ş.'nin %70'lik ortaklığı ile kurulu üretim kapasitesini artırdı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi ve bölgesel çeşitlilik hedefiyle yola çıkan RHG Enertürk Enerji, Bora Rüzgâr El'i de bünyesine katmıştır. Ür. ve Tic. San. 2011 yılında 45 MWe kurulu gücündeki Çanta RES projesinin haklarına sahip olan A.Ş., 2014 yılında 45 MWe'lik Çanta RES projesinin tamamını devreye almıştır.

Devam eden rüzgar ve güneş santrallerinden 80 MWe gücündeki Sibelres RES'in kabulü ile 05 Ağustos 2021 tarihinde yatırım süreci tamamlandı. 100 MWe lisans gücüne sahip Ömerli RES, 45 MWe lisans gücüne sahip Gün Güneş Van Arısu GES, 23,40 MWe lisans gücüne sahip Gün Güneş Antalya Akseki Büyükalan GES yatırım süreci devam etmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgi duyan RHG Enertürk Enerji, bu yöndeki yatırımlarını artırmayı planlıyor. RHG Enertürk Enerji, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları üreten sayılı enerji şirketlerinden biri olmayı hedeflemektedir.

Karbon Ticareti

Küresel ısınma ile birlikte yaşanan iklim değişiklikleri, tüm yaşam koşulları ve ekonomiler üzerinde gözle görülür olumsuz etkiler yaratmaktadır. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin 2007 yılında yayınlanan 4. Raporuna göre, iklim değişikliğinin nedeni, havadaki sera gazı emisyonlarının artmasıyla birlikte atmosfer ve deniz sıcaklıklarının artmasıdır. Bu noktada birçok ülke, Birleşmiş Milletler'in de yardımıyla insan kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmak için adımlar atmıştır. Bu alandaki en kapsamlı adım, 1997 yılında Kyoto Protokolü'nün imzalanmasıdır. Kyoto Protokolü, taraf ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltma yükümlülüklerini yerine getirmeleri için teknik ve ekonomik mekanizmalar önermektedir. Kyoto Protokolü bir Karbon Piyasasının doğmasına neden oldu ve bu piyasa kısa sürede önemli ölçüde büyüdü.
 
Karbon piyasaları, Zorunlu Karbon Piyasaları ve Gönüllü Karbon Piyasaları olarak ikiye ayrılır. Türkiye'nin Kyoto Protokolü kapsamında herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığından, projeler çeşitli standartların bir işareti olarak Gönüllü Karbon Piyasasına dahil edilmektedir. Gönüllü Karbon Piyasası, küresel iklim değişikliği ile ilgilenen şirketlerin emisyonlarına yanıt olarak başka bir şirketin karbon tasarrufu projesi kapsamında belgelendirdiği bir karbon azaltım sertifikası alması olarak özetlenebilir.
 
RHG Enertürk Enerji'nin karbon ticareti ile ilgili daha detaylı bilgi için 0 (212) 267 42 06 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.