İSG Politikamız

RHG Enertürk Enerji olarak yenilenebilir enerji sektöründe lider bir kuruluş olma vizyonumuzla, yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde; çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin iş sağlığı ve güvenliğini; İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızın temeli olarak görmekteyiz.

 

                   Bu kapsamda;

·        Sahip olduğu ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi’ni uygulamayı ve sistemlerimizin geliştirilmesini sağlamayı,

·                 Yerel ve Uluslararası mevzuat yükümlülüklerine uymayı,

·                 İş sağlığı ve güvenliği kültürünü yaşam tarzı haline getirmeyi,

·                 Operasyonlarımız nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı,

·                 Çalışanlarımız ve çalışan temsilcilerimizle birlikte karşılaşabileceğimiz olası tehlike ve riskleri önceden belirleyerek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı,

·                 Çalışanlarımıza (alt yükleniciler, misafirler ve yerel halk dahil) mesleki ve iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirme eğitim ve seminerlerinin düzenlenmesini,

·                 Her seviyede ziyaretçilerimizin, tedarikçilerimizin ve hizmet satın aldığımız firma çalışanlarının İSG kurallarımıza uymalarını ve etkin bir şekilde yerine getirmeleri için eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,

·                 Yüklenici ve tedarikçilerimizin İş Sağlığı ve Güvenliği politikalarımızla uyumunu sürekli denetlemeyi,

·                 Sıfır iş kazası hedefiyle düzeltici aksiyonlar almayı,

·                 Yönetimimizin desteği ile sektördeki ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek iş sağlığı ve güvenliği performansımızın artırılmasını,

·                 İş Sağlığı ve Güvenliği performansının izlenmesi, ölçülmesi ve denetlenmesi için sürdürülebilirlik hedeflerimizden de hareketle hedefler belirlemeyi, hedefler için planlama yaparak ilgili hedeflere ulaşmayı,

·                 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi’nin sürekliliğini sağlayacak bilgi, insan kaynağı, teknoloji ve mali kaynakları sağlamayı,

·                 Kamu ve üçüncü şahısların erişimine açık hale getirmeyi,

·                 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni sürekli iyileştirmeyi,

Beyan, Taahhüt ve Kamuoyuna İlan Ederiz.