Paydaş Katılımı Politikamız

1.     Amaç

RHG Enertürk Enerji Üretimi ve Ticaret A.Ş. (“RHG Enertürk”) olarak, paydaşlarımızla açık, şeffaf ve yapıcı bir iletişim politikası yürütüyoruz. Etkin iletişim mekanizmaları oluşturarak paydaşlarımızla sürekli olarak bilgi alışverişi içinde olmayı ve çevre, sosyal etki, yönetişim konularında onların görüşlerini, şikayetlerini ve ihtiyaçlarını öğrenmeyi amaçlıyoruz. Bu doküman, RHG Enertürk’ün paydaş katılımı süreçlerinin çerçevesini ve ilkelerini benimsemek için oluşturulmuştur.

2.     Kapsam ve Sorumluluklar

 

RHG Enertürk paydaş katılımı ve önceliklendirme matrisine ilişkin süreçler RHG Enertürk yönetimi sorumluluğunda, Sürdürülebilirlik Komitesi ve yetkilendireceği Sürdürülebilirlik Ofisi tarafından yürütülür.

3.     Yaklaşım

 

RHG Enertürk’ün paydaşları arasında, tüketiciler, çalışanlar, tedarikçiler ve iş ortaklarımız, yatırımcılar, yerel topluluklar, kamu kurumları ve düzenleyici kurumlar, akademik kuruluşlar, finansal kuruluşlar ve yatırımcılar, sivil toplum kuruluşları, sektörel kuruluşlar, meslek örgütleri ve medya bulunmaktadır. Faaliyetlerimizi etkileme potansiyeline sahip olan tüm bu taraflar, işimizin başarıya ulaşması üzerinde etkili olabilirler. Dolayısıyla, paydaşların öncelikleri kurumumuzun önceliklendirme matrisini beslemelidir. Şeffaf ve etkili bir iletişim politikasıyla paydaşlarımızla sürekli diyalog içinde olarak, önceliklendirme matrisimizin paydaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde geliştiririz. Önceliklendirme matrisimiz en az 2 yılda bir yeniden çalışılır. RHG Enertürk yönetimi ve Sürdürülebilirlik Komitesi bu süreyi kısaltma yetkisine sahiptir.

 

RHG Enertürk için paydaş katılımı süreci süreklilik arz eder. İletişim şekli ve zamanlaması, paydaş türüne ve konu içeriğine bağlı olarak değişebilir.  Bu bağlamda, düzenli etkinlikler, seminerler ve sosyal aktiviteler gibi paydaşlarla düzenli olarak bir araya gelmek; anketler ve saha ziyaretleri gibi yöntemlerle paydaşlardan etkin geri bildirim almak, paylaşımların geliştirilmesine yönelik oluşturulan paydaş katılım planlarının önemli adımlarıdır. RHG Enertürk, paydaşların görüş ve önerilerini değerlendirerek, etkili iletişim ve iş birliği için sürekli olarak çalışmaktadır. Bu şekilde, paydaşlarla güçlü bir iş birliği ve karşılıklı anlayış sağlanması hedeflenmektedir.