Sürdürülebilirlik Stratejimiz

Sürdürülebilirlik Stratejimiz
Sürdürülebilirlik stratejimiz, çevresel ayak izimizi azaltmaya ve çalıştığımız her alanda fayda sağlayan, sürdürülebilir bir etki yaratmaya odaklanmaktadır.
Sürdürülebilirlik stratejimiz, çevresel ayak izimizi azaltmaya ve çalıştığımız her alanda fayda sağlayan, sürdürülebilir bir etki yaratmaya odaklanmaktadır.
 • RHG Enertürk’ün gelecek odaklı sürdürülebilirlik anlayışı, enerji üretimi ve ulaşım alanlarında çevresel emisyonların bertaraf edildiği bir dünyanın yaratılmasına ve sürdürülmesine destek olmaktadır.
 • Türkiye'nin yenilenebilir enerji pazarında güneş, rüzgar ve su kaynaklarından istifade ederek “net sıfır” enerji üretimine odaklanıyor ve bir çok Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine (SKH) destek veriyoruz.
 • Endüstriyel yenilenebilir enerji uygulamalarında mühendislik yetkinliklerimiz sayesinde, sanayi kuruluşlarının yenilenebilir enerji dönüşümlerine destek veriyoruz.
 • Faaliyetlerimizin büyüklüğü ve kapsamı düşünüldüğünde, çeşitlendirilmiş üretim ve faaliyet portföyümüzle Türkiye'nin birçok bölgesinde konumlanıyor ve yenilenebilir enerji değer zincirine değer katıyoruz.
Enerji kaynaklarının sorumlu şekilde kullanımına odaklanarak enerji değer zincirinin farklı aşamalarında en yüksek etkiyi yaratmayı amaçlıyoruz
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Değer Veriyoruz
 • RHG Enertürk, su, rüzgar ve güneş kaynakları da dahil olmak üzere son derece güçlü ve tutarlı yenilenebilir kaynaklara sahip bir coğrafyada faaliyet göstermektedir.
 • Bu kaynakların doğru kullanımı ve korunması, çevresel sürdürülebilirliği devam ettirmenin anahtarıdır.
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Değer Veriyoruz
Yüksek Enerji Potansiyelini Verimli Şekilde Yönetmeye Odaklanıyoruz
 • İçinde bulunduğumuz coğrafyadaki yüksek potansiyelin verimli şekilde yönetilmesi bizim için sürdürülebilirliğin anahtarıdır
 • RHG Enertürk, büyüme stratejisini ve yatırımlarını uzun vadeli ve bütünsel bir yaklaşımla yürütmektedir.
Yüksek Enerji Potansiyelini Verimli Şekilde Yönetmeye Odaklanıyoruz
Yarattığımız etkinin yüksek olmasına gayret ediyoruz
 • Yenilenebilir enerji endüstrisinin çeşitli alanlarında değer yaratacak kapasiteye, becerilere ve teknik bilgiye sahibiz.
 • Amacımız, paydaşlarımızın karşılaştığı zorluklar karşısında en büyük etkiyi yaratarak değer zincirinin "doğru" alanlarına öncelik vermektir.
Yarattığımız etkinin yüksek olmasına gayret ediyoruz
3 temel alana odaklanıyoruz: Gezegenimiz, Müşterilerimiz ve Dönüşüm Misyonumuz

RHG Enertürk olarak çevre üzerindeki etkimizi önemsiyoruz. 2050 yılına kadar net sıfır emisyon elde etme hedefiyle, sıfır karbon iş politikamızla çalışıyoruz. Çevremizi ve paydaşlarımızı aşamalı olarak karbon kaynaklı emisyondan arındırarak, sıfır karbonlu bir geleceğe hazırlıyoruz.

Türkiye genelinde 1.2 Milyondan fazla kişiye doğrudan ve dolaylı kanallardan temiz, güvenilir ve ekonomik enerji sağlayarak enerji müşterileri için önemli bir rol oynuyoruz. Yeterince ulaşılmamış bölgelerde saha tipi yenilenebilir projeler ve endüstriyel tesislerde çatı tipi projeler geliştirerek kapsamımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, müşterilerimize elektrikli araçlarına güç sağlamak adına bir dizi ürün ve çözüm sunma, harika müşteri deneyimi sağlama ve Türkiye'de ekonomik, sürdürülebilir ve daha akıllı e-mobilite enerji çözümleri sağlama konusunda kararlıyız.

Konvansiyonel enerji üretim faaliyetlerimizin yanı sıra, Kapsam 2 çalışmalarımızı daha da güçlendiren bir yaklaşım olan yenilenebilir kaynaklara geçişlerinde toplulukları destekliyor ve onlara yardımcı oluyoruz. Türkiye'deki çeşitli sanayi kuruluşlarının kendi tüketimleri için kendi elektriklerini üretmelerine yardımcı olmak adına çatı tipi ve saha çözümlerinin mühendisliğine odaklanıyoruz. Ayrıca elektrikli araçlara geçişi tamamen destekleyen, Türkiye'nin önde gelen Elektrikli Araç Şarj Ağı işletmecilerinden biriyiz.

1. Yenilenebilir enerji kurulu gücünün stratejik olarak büyütülmesi ve Türkiye'deki yeşil enerji arzının coğrafi kapsamının genişletilmesi
1. Yenilenebilir enerji kurulu gücünün stratejik olarak büyütülmesi ve Türkiye'deki yeşil enerji arzının coğrafi kapsamının genişletilmesi
 • Rüzgar enerjisi portföyümüzü 2022 yıl sonuna kadar %40, 2025 yılsonuna kadar ise %65 artırmayı hedefliyoruz.
 • Türkiye’de, özellikle gelişmekte olan bölgelere odaklanarak güneş enerjisinden elektrik üretiminde hızlı büyümeyi amaçlıyoruz.
 • 2021 yılı sonuna kadar minimum 60 Megawatt ve 2024 yılı sonuna kadar 180 Megawatt güneş enerjisi portföyü geliştirmeyi planlıyoruz.
 • Sürdürülebilirlik hedeflerimizin etkisini artırmak adına Türkiye'deki yenilenebilir yatırımlarımızı coğrafi olarak çeşitlendirmeye odaklanıyoruz.
2. Mikro üretim alanında paydaşlarımıza destek vererek farklı uygulama alanlarında ve enerji ölçeklerinde Türkiye’nin makro yenilenebilir enerji modelini güçlendirmeyi hedefliyoruz
2. Mikro üretim alanında paydaşlarımıza destek vererek farklı uygulama alanlarında ve enerji ölçeklerinde Türkiye’nin makro yenilenebilir enerji modelini güçlendirmeyi hedefliyoruz
 • Endüstriyel oyuncuların yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişlerine destek veriyoruz.
 • Endüstriyel şirketlerin sorumlu tüketim gayretlerini desteklemek adına endüstriyel bölgelerde +100 Megawatt’ı aşkın mikro üretim projeleri geliştiriyoruz.
 • Yenilenebilir enerji üretim kapasitemizi en az %40 artırmak hedefiyle mevcut tesislerimizde hibrit ve büyüme yatırımlarına odaklanıyoruz.
 • Yenilenebilir enerji ekipmanlarının temini ve üretimi amacıyla uluslararası stratejik işbirliklerini hedefliyoruz.
3. Ulaştırma alanındaki elektrifikasyon süreçlerine destek vererek yenilenebilir enerji değer zincirinin geniş bir alanında faaliyetlerimizi yürütüyoruz
3. Ulaştırma alanındaki elektrifikasyon süreçlerine destek vererek yenilenebilir enerji değer zincirinin geniş bir alanında faaliyetlerimizi yürütüyoruz
 • Temiz ulaşım ve karbon kaynaklı emisyonların bertaraf edilmesi amacıyla 2022 yılında 'Elektrikli Araç Şarj İstasyonları' planımızı uygulamaya geçirdik.
 • Ülke çapında geniş bir şarj ağı kurmak ve bu alandaki temiz enerjinin etkisini artırmak amacıyla stratejik işbirliklerine odaklandık.
 • Elektrikli Araç Şarj faaliyetlerimizi yalnızca yenilenebilir kaynaklardan besleyebilmek amacıyla tamamlayıcı enerji üretim yatırımlarına odaklandık.
 • 2023 yılı itibarıyla enerji depolama yatırımlarına yönelerek enerji verimliliğine katkıda bulunmayı planladık.