İnsan Kaynakları Politikamız

1. AMAÇ

RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. (“RHG Enertürk”) olarak amacımız, çalışanlarımızın mutluluğunu artırmak, şirketimize olan bağlılıklarını güçlendirmek ve herkesin katılmak istediği bir iş ortamı oluşturmaktır. Hedeflerimize ulaşmada çalışanlarımızın katılımını artıran, potansiyellerini ortaya çıkaran, ölçülebilir, şeffaf ve herkesin görüşlerinin dinlendiği, kişisel gelişime önem verilen bir ortam yaratan ve adil bir İnsan Kaynakları Politikası geliştirip uygulamaktayız.

İnsan Kaynakları politikamız, enerji sektöründeki kuvvetli konumumuzu koruyarak ve kapasitemizi artırarak sürdürülebilir olmayı ve paydaşlarımızın beklentilerini karşılamayı destekleyecek yetkinlik ve beceri gruplarının oluşturulmasını hedeflemektedir.

İnsan kaynakları yönetim anlayışımız, şirketimizin prensipleri ve kültürü çerçevesinde etik değerlere bağlı, çevreye duyarlılık gösteren, değer yaratmayı amaçlayan ve en iyi, en verimli çalışanları ve ekipleri oluşturmayı hedeflemektir. 

2. KAPSAM VE SORUMLULUKLAR

Bu politika, Yönetim Kurulumuzun bilgisi ve gözetiminde İnsan Kaynakları (İK) departmanı tarafından geliştirilir ve gerektiğinde güncellenir.

Bu politika ve bağlı prosedürlerin uygulanmasından Yönetim Kurulu, şirket yönetimi, Departman ve Santral yöneticileri ile tüm personel sorumlu olup insan kaynakları faaliyetlerinden İK Departmanı sorumludur.

3. YAKLAŞIMIMIZ

  • Çalışanlarımızın haklarının korunması, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışması en temel önceliğimizdir. Çalışan hakları, iş sağlığı ve güvenli ve iş koşulları konusunda tüm yasal düzenlemelere uyarız.
  • İK yönetimi yaklaşımımız sürdürülebilirlik politikamız, stratejimiz ve hedeflerimizi destekleyecek şekilde geliştirilir.
  • Fırsat eşitliği temel insan kaynakları ilkelerimizden biridir. İşe alım, kariyer gelişimi, yetkinlik gelişimi, terfi, performans değerlendirmesi, ücret ve yan haklar, özlük hakları konularında fırsat eşitliğini sağlar, ayrımcılıkla mücadele ederiz.
  • Çeşitliliğin şirketimizi güçlendirdiğine inanıyoruz ve destekliyoruz.
  • İK politikamız ve yönetimimiz kapsayıcıdır; tüm çalışanlarımızın bağlılığı, gelişimi, motivasyonunu destekleriz, fırsat eşitliğini sağlarız.
  • Çalışanlarımızın görüşlerini, şikâyetlerini, önerilerini istedikleri zaman rahatça ve baskı altında kalmadan iletebilecekleri mekanizmaları oluştururuz.
  • Çalışanlarımızın kariyer ve yetkinlik gelişimini destekleriz. Kariyer yolları oluşturur ve hareketliliği olanağı sağlarız. Farklı alanda yetkinliklerini ve teknik bilgilerini arttırabilecekleri eğitim olanakları sunarız.
  • Ücret ve Yan Haklar Politikamız çalışanlarımızın yaşam kalitesini gözetir. Çalışanlarımızın motivasyonunu artırmak ve potansiyeli ortaya çıkarmak için adil, dengeli, rekabetçi ve teşvik edici bir ücret anlayışı benimsenmektedir, bu haklar, yan haklar politikası ile desteklenmektedir. Bu kapsamda Holding Endüstriyel İlişkiler birimi tarafından belirlenen ücret bant yapısı dikkate alınır.
  • Çalışanlarımıza yürüttükleri işin büyüklüğü, temsil gereklilikleri ve fonksiyonel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak maaşına ek olarak; tamamlayıcı sağlık veya özel sağlık sigortası, araç tahsisi & akaryakıt desteği, mobil telefon & şirket hattı desteği gibi yan haklar ve markalarımızın ürünlerinden indirimli yararlanma fırsatları sunarız. 

4. UYGULAMA 

4.1. İŞE ALIM VE ORYANTASYON

İK Politikamız eşitlik, kapsayıcılık ve çeşitlilik ilkesine bağlı olarak tüm çalışanların işe alımdan ayrılana kadar bütün süreçlerini ve çalışmalarını kapsar. Şirketimiz, çalışanlarının başarılarını teşvik eden, geleceği şekillendiren ve yenilikçi projelerle tüm paydaşları için hayatı kolaylaştırmak amacındadır. Çalışanlarımız, büyük bir ekibin parçası olduklarının bilincinde, özgüvenle çalışmaktadırlar.

Beyaz ve mavi yakalı adayların işe alım ve rotasyon sürecinin nasıl işleyeceği ve asgari hangi şartların arandığı İşe Alım ve Rotasyon prosedürümüzde ve ilgili talimatlarımızda yer almaktadır ve bu süreçlerde İnsan Kaynakları ekibimiz, çalışan ile düzenli iletişim halinde olmaktadır.

Eğitim Yönetimi Prosedürü ve ilgili ekleri, beyaz ve mavi yakalı çalışanların eğitim ihtiyaçlarının tespiti, eğitim planının hazırlanması, planlı, plansız, oryantasyon, hizmet içi eğitimlerin gerçekleştirilmesi ve bu eğitim kayıtlarının tutulmasını ve raporlanmasını kapsar.

4.1.1. Tüm insan kaynakları faaliyetleri Erciyes Anadolu Holding tanımlamaları doğrultusunda yürütülmektedir.

4.1.2 Şirketimizin sürdürülebilirlik hedefleri uyarınca aşağıdaki öncelikler takip edilmektedir.

4.1.2.1. 2030 yılına kadar beyaz yaka kadın çalışan oranımız 100% arttırmak. Mühendislik ve yönetici pozisyonlarındaki kadın çalışan oranımız %40 seviyesine çekmek.

4.1.2.2. Birleşmiş Milletler Kadın Güçlendirme İlkeleri imzacısı bir işyeri konumuna gelmek.

4.1.2.3. Yenilenebilir Enerjide Kadın oluşumu ile işbirliğine girmek.

4.1.3. Firmamızda iş gücü ihtiyacı olduğunda ilgili bölüm yöneticisi personel talebinde bulunur. Talepler Genel Müdür tarafından değerlendirildikten sonra çalışan yetkinliklerine göre önce civar yerleşim yerlerinde ilan edilerek, yerel istihdama öncelik verilerek personel aranır.​​​​​​​ 

4.1.4. İnsan Kaynakları Departmanı, İşe Alım ve Rotasyon prosedüründe yer alan onay akışları tablolarında belirtildiği şekliyle, ilgili pozisyonların işe alım süreçlerinin yürütür ve bu akışa göre ilgili tüm onayları alarak, sürecin eksiksiz tamamlanmasını sağlar.​​​​​​​ 

4.1.5. İşe alım sürecinin herhangi bir noktasında, adayların din, dil, ırk, uyruk, cinsiyet, yaş, cinsel yönelim ve engellilik durumu ve benzeri kriterler değerlendirme kapsamı dışına alınır ve adayların işe alım süreçlerini etkilemez.​​​​​​​ 

4.1.6. Beyaz Yaka ve Mavi Yaka İşe Alım Talimatlarında yer aldığı şekilde süreci olumlu sonuçlanan adaya, iş teklifi iletilir. İş teklifini kabul eden adaylara işe alım onayı geldiğinde bilgi verilir. İşe Alım ve Rotasyon prosedüründe belirtildiği üzere alımına onay verilen adaylardan Evrak Listesi talep edilir. Bu evraklar doğrultusunda yasal işe başlama işlemleri gerçekleştirilir ve Bordro ve Özlük Prosedüründe yer alan personel işe başlama evrakları ve KVKK evrakları imzalatılır.

4.1.7. Beyaz Yakan ve Mavi yaka Çalışanların İşten Ayrılmaları, çıkarılmaları, Bordro ve Özlük Prosedüründe belirtildiği şekilde onay sonrasında mevcut yasalara göre yapılır ve ödemeler gerçekleştirilir.​​​​​​​ 

4.2.  EĞİTİM 

Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarında hem şirketin hem de bireylerin gelişimine ve sürdürülebilir bir yaşamın oluşturulmasına katkıda bulunmasına odaklanılmaktadır. Bu kapsamda, çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmelerine destek olmanın yanı sıra çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında kurum kültürünün gelişimine katkı sağlanmaktadır.

İnsan hakları politikamız uyarınca, çalışanlarımız arasında eşitliği sağlamak adına adil eğitim ve destek süreçleri oluşturmak ve çalışanlarımızın bu eğitimlere katılımlarını teşvik etmek önceliklerimizdendir. Eğitim prosedürümüzle çalışanlarımızın davranışsal ve mesleki yetkinliklerinde sürekli gelişimi adına potansiyellerinin ve mevcut bilgi ve becerilerinin belirlenmesi ve gerekli gelişim araçlarının sağlanması hedeflenmektedir.

Eğitim ve gelişim planlaması, her pozisyon için belirlenen kariyer basamaklarının gerektirdiği yetkinliklere sahip olunması perspektifiyle, performans değerlendirme döneminde belirlenen bireysel gelişim ihtiyaçları ve kurumsal sürdürülebilirlik kıstasları doğrultusunda yapılmaktadır. Bu yaklaşım ile, işbaşı eğitimlerinin yanı sıra, ihtiyaç duyulduğu noktalarda dış eğitim firmaları aracılığıyla sınıf içi ve çevrimiçi eğitimler sunulmaktadır. Ek olarak, kendi iç eğitmenlerimizin yetiştirilmesiyle deneyim ve tecrübelerimiz geleceğe aktarılmaktadır.

Üretim çalışanları için ise, iş güvenliği ve çevre başta olmak üzere, zorunlu tüm eğitimler ve teknik gelişim eğitimleri titizlikle tamamlanmakta ve SEÇ-K Departmanı tarafından düzenli olarak takip edilmektedir.

4.2.1. Eğitim Yönetimi Prosedürü kapsamında eğitim talepleri Bölüm Yöneticilerinden Aralık ayında toplanır ve bu taleplere göre Yıllık Eğitim Planı oluşturulur, Teklif çalışmaları yapıldıktan sonra eğitim planı ve bütçesi Grup İnsan Kaynakları Müdürü ve İnsan Kaynakları Koordinatörü’nün onayına sunulur. Eğitim Planı onayları alındıktan sonra Eğitim talepleri EBA sistemi Eğitim Formu üzerinden gerçekleştirilir.​​​​​​​ 

4.2.2. Hedeflerimiz uyarınca, tüm çalışanlarımıza verilmesi gereken eğitimler aşağıdaki gibidir:

4.2.2.1. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi

4.2.2.2. Çevre ve Sıfır Atık Eğitimi

4.2.2.3. Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimleri

4.2.2.4. Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık eğitimi

4.2.2.5. Siber Güvenlik eğitimi

4.2.2.6. İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele eğitimi

4.2.3. Çalışanlarımızın almaları hedeflenen minimum eğitim saatleri aşağıda verilmiştir:

4.2.3.1. 2025 yılına kadar her çalışan yılda en az 30 saat eğitim alacaktır.

4.2.3.2. Yeni başlayan çalışanlarımız yılda en az 12 saat oryantasyon ve destekleyici eğitimler alacaktır.​​​​​​​ 

4.2.4. Eğitim Yönetimi Prosedürü kapsamında her eğitim sonrasında katılımcılar tarafından eğitim etkinliği değerlendirme formları alınarak tüm sonuçlar analiz edilir. Yapılan analiz sonucu eğitim veya eğitmenden duyulan memnuniyet oranlarına göre bir sonraki eğitim faaliyeti için değerlendirme yapılır.​​​​​​​

5. ETİK KURALLAR VE ÇALIŞAN HAKLARI 

Çalışanlarımızın haklarını, mevcut yasal düzenlemelere ve iş sözleşmelerine uygun bir şekilde korunması ve yönetilmesi çabası içerisindeyiz. İnsan haklarına saygı gösterme ve uluslararası standartlara uyma ilkelerini benimsenmekte ve bu ilkelere şirket politikalarıyla destek verilmekte; insan haklarının korunması konusu temel bir öncelik olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda, çalışanların toplu sözleşme hakkına ve örgütlenme özgürlüğüne de saygı duyulmaktadır.

Şirket değerleri ve ilkeleri çerçevesinde, tüm çalışanlarımızla paylaşılan etik kurallarımız güçlü bir şekilde teşvik edilmekte ve bu konuda zorunlu eğitimler düzenlenmektedir. Herhangi bir etik şüphenin ortaya çıkması veya kurallara aykırı bir davranış veya uygulamanın gözlemlenmesi durumunda, tüm çalışanlarımızın bu durumu bildirme veya danışma amacıyla iletişim kanallarımızı kullanma imkânı bulunmaktadır.

Çalışanlarımız, Etik e-posta adresi üzerinden herhangi bir zamanda karşılaştıkları etik dışı durumları rapor edebilmektedirler.

E-posta: etik@enerturk.com

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun gerekliliklerini titizlikle uygulama, takip etme ve raporlama çabası içerisindeyiz. Çalışanların kişisel bilgileri, şirket içinde gizlilik ilkelerine tam uyumlu bir şekilde muhafaza edilmekte; aynı şekilde, çalışanlarımız da şirketimize ait tescilli uygulamalar ve veri tabanındaki bilgiler de dâhil olmak üzere tüm teknik bilgilerin gizliliğine saygı gösterme sorumluluğuyla hareket etmektedirler.

6.       ÇEŞİTLİLİK, EŞİTLİK, FIRSAT EŞİTLİĞİ VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE

Farklılıklara saygı göstermek, yalnızca işin doğru bir şekilde yerine getirilmesi için değil, aynı zamanda başarı elde etmek için de zorunlu bir unsurdur. Bu bağlamda, şirketimiz, her bireyin yeteneklerine ve deneyimlerine değer veren, farklılıklara saygı duyan ve her çalışanın fikir ve görüşlerine katılım imkânı tanıyan bir çalışma ortamı oluşturma amacını benimsemektedir.

Çalışanların ayrımcılığa ve kötü muameleye maruz kalmadığı, adil bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesi önceliklerimiz arasındadır.

Ayrımcılık ve kötü muamele potansiyeline sahip herhangi bir eylemin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için gizlilik prensiplerine uygun olarak bir etik komite mevcuttur. Tüm çalışan uygulamalarımız, ırk, din, renk, yaş, cinsiyet, uyruk, cinsel yönelim, fiziksel engel, kıdem durumu veya yasalarca korunan diğer faktörler gözetilmeksizin, bireysel yetenek ve liyakate dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamalar, işe alım, terfi, transfer ve rotasyon, eğitim, disiplin kuralları ve iş ilişkisinin sonlandırılması gibi süreçleri kapsamakta ve diğer uygulamalarımızın temelini oluşturmaktadır.

7.      ÇALIŞANLARIN YÖNETİME KATILIMI 

Çalışma hayatını düzenleyen yasalara tam uyum sağlanarak, çalışanlarımıza yönelik tüm uygulamalar titizlikle gerçekleştirilmektedir. İşe alım, terfi, transfer, rotasyon, performans yönetimi, eğitim süreçleri ve diğer çalışma modelleri prosedürleri yazılı olarak belirlenmiş ve sıkı bir şekilde uygulanmaktadır.

Şirketimiz, çalışanların aktif katılımını ve sorumluluklarını önemseyerek, karar alma süreçlerine, komitelere ve projelere dâhil olmalarını teşvik etmektedir. Bu amaca yönelik olarak, periyodik toplantılar, yılsonu değerlendirme ve bilgilendirme panelleri, yıllık hedef belirleme çalıştayları ve performans değerlendirme görüşmeleri düzenlenmektedir.

Ayrıca, çalışanlarımızın talepleri, bildirimleri ve önerileri, lokasyonlardaki çalışan temsilcilerimiz aracılığıyla iletilmekte ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantıları ile Yönetim Gözden Geçirme toplantıları gibi platformlarda üst yönetim tarafından dikkate alınmaktadır. Bu şekilde, üst düzey yönetimle danışma ve katılım sağlanmaktadır.

Son olarak, çalışanlarımız Etik e-posta adresi gibi araçlar aracılığıyla talep, öneri ve görüşlerini iletebilme imkanına sahiptir. Ayrıca, üst yönetimle doğrudan iletişim kurabilecekleri açık iletişim uygulamaları ve çalışan anketleri aracılığıyla geri bildirim sağlanarak gelişim alanları belirlenmektedir.

Şirket hedeflerimiz uyarınca çalışanlarımızın memnuniyet anketlerine katılım oranlarını %100 oranında sağlamak hedefimiz bulunmaktadır.

7.1. Çalışan Memnuniyet Anketi her iki yılda bir kere olmak üzere yapılmaktadır.

7.2.  Çalışan Memnuniyet Anketi dördüncü mali yıl çeyreği sonunda İnsan Kaynakları departmanının anketin tamamlanacağı günden en az 1 hafta önce duyurulmuş olacak şekilde Online olarak yürütülür.

7.2.1. Paylaşılan formlarda dolduran çalışanların kimliklerine dair herhangi bir bilgi istenmeyecektir. Anket katılımı tamamen anonim bir şekilde gerçekleştirilecektir.

7.2.2. Anketin ölçmek istediği konularda derecelendirme tarzı sorulara ilaveten, çalışanların dilek, şikayet, öneri ve eleştirilerini iletebilecekleri serbest yazı kısmı da yer alacaktır.

7.2.3. Anketin tamamlanmasını takiben, anket sonuçları İnsan Kaynakları departmanı tarafından incelenecek ve sonuçlara dair bir rapor hazırlanarak yönetim ile paylaşılacaktır.

7.2.4. Anket sonuçları üzerinden hazırlanan bir özet, çalışanlarla, erişebilecekleri bir platform veya duyuru panoları kullanılarak, paylaşılacaktır.

7.3. Çalışanlarımız dilek, şikâyet ve önerilerini uygun alanlarda tanımlı Karekod la online ortamda işleyerek İK ya iletebilmektedir. Online ortamda dilek ve şikayetler oluşturulduktan hemen sonra İK nın mail adresine düşmektedir. Ayrıca çalışanlarımız dilek ve şikayetlerini santrallerimizde bulunan Dilek Şikayet Kutularına da atabilmektedirler.

7.3.1.1. Kutuların yerleştirildikleri alanlarda mesaj iletmek isteyen çalışanın kimliğini açığa çıkaracak herhangi bir uygulamaya izin verilmez.

7.3.1.2. Toplanan tüm mesajlar İnsan Kaynakları departmanına iletilerek değerlendirmeye alınır. Değerlendirme sonucu alınacak aksiyonlar çalışanlara kolayca erişebilecekleri bir platform üzerinden ya da ilan panoları kullanılarak duyurulur.​​​​​​