Kalite Politikamız

 RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş., Muradiye Elektrik Üretim A.Ş., Sibelres Elektrik Üretim A.Ş., Betim Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş., Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak yenilenebilir enerji sektöründe lider bir kuruluş olma vizyonumuzla yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde, yatırım sürecinden başlayıp operasyon boyunca devam eden, alt yüklenici çalışanları da dahil olmak üzere tüm çalışanları, çevre halkı, müşteri ve yatırımcıları ile tüm ilgili tarafları kapsayan bir politika sunmayı, yerel ve uluslararası kalite standartlarını, sektör gerekliliklerini, sürdürülebilirlik stratejimizin ve hedeflerinizi destekleyecek, başta BM Küresel İlkeler Sözleşmesi olmak üzere sürdürülebilirlik taahhütlerimizi ve ilgili tüm yasal yükümlülükleri tam olarak yerine getirmeyi ve hizmetlerimizin kalitesiyle her zaman güvenle hizmet sunmayı Kalite Politikamızın temeli olarak kabul ederiz.

 

Bu politika çerçevesinde;

·         Müşteri deneyimine odaklanarak süreç, ürün ve hizmetlerimizdeki beklenti ve taleplere uyum sağlamayı ve yanıtlamayı,

·         Müşteri memnuniyetini arttırmayı,

·         Çalışanlarımız ve tüm ilgili taraflarımızın Kalite Yönetim Sistemi ve süreçlerinin geliştirilmesi için geri bildirim ve görüşlerini dikkate almayı ve desteklemeyi,

·         Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamayı,

·         Kalite Yönetim Sistemi’nin sürdürülebilirliği ve etkinliği için sorumluluk almayı,

·         Süreç yaklaşımının kullanılmasını ve risk temelli düşünceyi odak almayı,

·         Kalite Yönetim Sistemi’ni prosedürlerle destekleyerek uygulamayı ve takibini sağlamayı,

·         Eğitim ve gelişim faaliyetleriyle çalışanlarımızın ve tüm ilgili tarafların katılımını teşvik etmeyi ve kalite kültürümüzü güçlendirmeyi,

·         Sektör gerekliliklerini ve gelişmelerini takip etmeyi, yerel ve uluslararası mevzuat yükümlülüklerine uyarak liderlik etmeyi,

·         Kalite Yönetim Sistemi’ni sürekli iyileştirmeyi,

·         Kalite performansının izlenmesi, ölçülmesi ve denetlenmesi için sürdürülebilirlik hedeflerimizden de hareketle hedefler belirlemeyi, hedefler için planlama yaparak ilgili hedeflere ulaşmayı,

Beyan, Taahhüt ve Kamuoyuna İlan Ederiz.