Enerjinin Geleceği & İnovasyon

Enerjinin Geleceği & İnovasyon

Şarj İstasyonları;

Küresel ölçekte artan sıcaklıklara bağlı olarak tüm sektörler için enerji tüketiminde kullanılan yöntemler değişmektedir. Karbon emisyonunun en fazla gerçekleştiği sektör olan elektrik üretimi sektöründe üretilen elektrik enerjisi, hedeflere bağlı olarak olabildiğince yenilenebilir ve/veya temiz kaynaklara bağlı gerçekleştirilmeye çalışılırken, sıfır karbon emisyonları hedeflerine tamamıyla ulaşmak için tüketim tarafında da kullanılan teknolojiler değişime uğramaktadır. Bu kapsamda firmamız, elektrikli araçlar için kurulması gereken şarj istasyonları için yatırım yapmayı ve bu şekilde yaşanılabilir bir dünya için katkı yapmayı planlamaktadır.

Depolama Teknolojisi;

Elektrik enerjisi gerçek zamanlı bir enerji türü olduğu için anlık olarak, üretilen güç değeri ile tüketilen güç değeri birbirine eşit olmak zorundadır. Bu eşitliğin bozulması durumunda sistem kararsız duruma gelebilmekte ve sonuç olarak elektrik çöküntüleri meydana gelebilmektedir. Bu durumu önlemek adına şebeke operatörleri gün öncesi tahmini üretim değerlerini üretim santrallerinden istemekte ve buna bağlı olarak sonraki gün için planlamalarını gerçekleştirmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına bu çerçeveden bakıldığında, tamamen mevsimlere bağlı olarak gün içerisinde değişen doğa koşullarına göre gerçekleşen üretim değerlerinin tahmin edilmesi oldukça zordur. Bu kapsamda, gelişen depolama teknolojileri bu problemin önüne geçmek adına teknik olarak oldukça uygun bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Üretilen enerjinin tamamının güç sistemine verilemediği saatlerde, bu artık enerji batarya sistemleri ile depolanabilmekte ve depolanan enerji ihtiyaç anında kullanılarak ve elektrik enerjisi fiyatlarının yüksek olduğu saatlerde satılarak değerlendirilebilmektedir. Bu sayede, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı santrallerden sabit ve sürekli bir çıkış gücü sağlamak da mümkün hale gelmektedir. Bu teknolojiye ticari olarak bakıldığında ise, düşen batarya teknolojisi fiyatlarına bağlı olarak bu teknolojinin kullanımı yatırımcılar açısından da uygulanabilir olmaktadır. Bu kapsamda firmamız hem ulusal şebekenin daha güvenilir olması adına hem de portföyünde olan santrallerden daha fazla getiri sağlamak adına depolama alanında yatırımlar planlamaktadır.